Archive for februari, 2011

15 februari 2011

Jag läser om glasfåglar

Skillnaden mellan att ha en samling på golvet i förskolan eller att ha en lektion från katedern i skolan är liten; barnsynen och kunskapssynen är densamma. -Birgitta Kennedy, ur Glasfåglar i molnen, s. 18.

Vi ska aldrig underskatta resultatet, men vi har hela tiden försökt hävda att det intressanta är hur barnen gör och varför? Det är det vi ska försöka förstå genom att dokumentera. –Ibid s.41

Att lyssna på andra är något av det svåraste som finns. Ofta lyssnar vi bara i väntan på att själva få börja prata. –Ibid s. 47

Hur tränar man upp sin förmåga att verkligen se och uppleva? –Ibid s. 102

Konsten att ställa frågor är svår, därför tror jag att vi lätt hamnar i kunskapsfrågandet. Det är den enklaste vägen. En rak fråga som kräver ett rakt svar, eller ett ja eller ett nej. –Ibid s. 119

Speglade och speglar vår syn på miljön vår syn på vårt yrke? Är vi klara över om vi ska agera mammor eller pedagoger i vår verksamhet? –Ibid s. 123

Jag tror alla leksaker är pedagogiska, det beror på vilken roll vi låter dem spela. – Ibid s. 167

%d bloggare gillar detta: